กิจกรรมกีฬาสี(แผนกปฐมวัย)ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมกีฬาสี(แผนกปฐมวัย)ปีการศึกษา 2560 แผนกปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ระดับปฐมวัย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ. สนามกีฬาโรงเรียนภัทรวิทยา โดยมีนางภิญญา เฮิงโม เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้เด็กรักการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา รวมทั้งมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการส่งเสริมด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา ภายในกิจกรรมมีการเดินขบวนพาเหรดในอำเภอแม่สอด การแข่งขันกรีฑา การแข่งขันชักกะเย่อ มีนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  • ฝ่าย/แผนก:แผนกปฐมวัย
  • สถานที่:สนามกีฬาโรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 17 พ.ย. 2560

กิจกรรมกีฬาสี(แผนกปฐมวัย)ปีการศึกษา 2560