โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน มีวัตถุประส่งเพื่อ พัฒนาระบบประกันการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน

  • ฝ่าย/แผนก:-
  • สถานที่:ห้องประชุมกาสะลอง อาคารเสมรสุต
  • วัน/เดือน/ปี: 9 มี.ค. 2561

โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน