การแข่งขันรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561

การแข่งขันรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประส่งเพื่อ คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเอกชน การแข่งขันรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2

  • ฝ่าย/แผนก:วิชาการ&กลุ่มสาระฯภาษาไทย
  • สถานที่:โรงเรียนราษฎ์วิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 31 พฤษภาคม 2561

การแข่งขันรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561