วจนพิธีกรรมเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561

วจนพิธีกรรมเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประส่งเพื่อ เตรียมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประเภทสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561
รูปเพิ่มเติม >>คลิก<<

  • ฝ่าย/แผนก:กิจการนักเรียน
  • สถานที่:โรงเรียนภัทรวิทยา
  • วัน/เดือน/ปี: 30 พฤษภาคม 2561

วจนพิธีกรรมเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561