ภาพข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2562

 • โรงพยาบาลแม่สอดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ครูและบุคลากร
 • พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรม แบ่งปันความรู้สู่ลูกรัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • การอบรมการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม1-3 ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรม แบ่งปันความรู้สู่ลูกรัก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • กิจกรรมประกวดหนูน้อยมารยาทงามระดับชั้นปฐมวัย
 • ชมหุ่นไดโนเสาร์ที่ลานหน้าโรบินสัน
 • กีฬาสีในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรม กีฬาสีโรงเรียนภัทรวิทยา ปีการศึกษา 2562
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2563
 • กิจกรรม ครอบครัวภัทร
 • กิจกรรมดนตรีรีไซเคิล
 • กิจกรรมกระปุกออมสิน
 • กิจกรรมพบน้องสบู่
 • กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ
 • กิจกรรมงานราตรีศรีภัทร ปีการศึกษา 2562
 • การอบรม Maximizing Student Engagement 2019
 • กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1
 • กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
 • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
 • พิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานในโครงการจิตอาสา
 • วจนพิธีกรรมเนื่องในโอกาสวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันดินโลก
 • กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 2
 • กิจกรรมทัศนศึกษาสู่แหล่งการเรียนรู้ ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3
 • กิจกรรมวันพระคำภีร์
 • กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมวันลอยกระทงและประดิษฐ์กระทง ปี 2562
 • ค่ายแกนนำ Young Safe Internet Leader Camp
 • นักเรียนชั้น ม.3 ได้มอบโต๊ะปิงปองเป็นของที่ระลึก
 • โอกาสฉลองวัดนักบุญเทเรซา(องค์อุปภัมภ์ของโรงเรียนภัทรวิทยา) ปี 2562
 • ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 • ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 • ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 • ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 • ทัศนศึกษาบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 • วจนพิธีกรรมระลึกถึงบาทหลวงเอ็ดมอนด์ แวร์ดิแอร์
 • ถวายบังคมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
 • ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2/2562
 • การใช้ห้องสมุดดิจิทัล 4.0 และการสร้าง E-BOOK
 • การตรวจขั้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
 • การประชุมสัมมนาการศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต
 • กิจกรรมเยาวชนยุคใหม่ เข้าใจถึงสุขภาพ
 • การสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย
 • ประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง
 • การอบรม Easy tech for kids (วิทยาการคำนวณและ Coding)
 • การอบรมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ปฐมวัย EF
 • กิจกรรมการประกวดสื่อระดับปฐมวัย
 • วันแม่แห่งชาติ
 • กิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
 • กิจกรรมป้องกันและระวังอัคคีภัย
 • กิจกรรมภัทรวิทจิตอาสาจราจร
 • กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
 • กิจกรรมหล่อเทียน ถวายเทียนพรรษาและค่ายคุณธรรมจริยธรรมชั้นม.1
 • วจนพิธีกรรมระลึกถึงนักบุญมารีอา กอแรตตี
 • กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • วจนพิธีกรรมสมโภชนักบุญเปาโลองค์อุปภัมภ์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต
 • กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
 • พิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของนักเรียนคาทอลิก
 • ค่ายคุณธรรม จริยธรรม ปฐมวัย / ลูกเสือจิ๋ว ปีการศึกษา 2562
 • การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
 • วจนพิธีกรรมและกิจกรรมพิธีไหว้ครู
 • กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562
 • การอบรมผ่านระบบทางไกลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561
 • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
 • วจนพิธีกรรมเปิดกองลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2562
 • กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย 2562
 • พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี ฯและปฐมนิเทศนักเรียน
 • พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา 2562
 • ค่ายพันธสัญญานักบุญเทเรซา ม.1,ม.4

ข่าวสารการศึกษา

PATARAVITAYA ON FACEBOOK